Jeg er børne – og familieforsker – og har været det i en årrække. Jeg arbejder med  undersøgelser om børn og unge, deres familieforhold, skole- og fritidsliv, sundhed -  og opfattelse af verden. Jeg holder foredrag om børn og unge og deltager i en række projekter, der sigter på at skabe bedre forhold for børn og unge i Danmark og internationalt. Grundlaget er et syn på børn, der bygger på FN´s Barnekonvention. Her præciseres børns rettigheder ud fra tre vigtige principper, nemlig børns ret til beskyttelse, omsorg og deltagelse.

 

Hvad er min faglige baggrund?

Jeg er uddannet skolelærer og  cand.psych., er dr. phil. fra Københavns Universitet i 1983. Jeg har været ansat ved Københavns Universitet, Socialforskningsinstituttet og Danmarks Pædagogiske Universitet. Det sidste sted som professor. Har været medlem af Børnerådet siden det oprettelse i 1994 og været rådets formand 1998-2001.

Jeg har udgivet en række artikler og bøger om børn og familieforhold (se link ”artikler/litteratur”).